Reference
»
Reference

Nejčastěji mentoruji

Zdravá výživa, doplňky stravy, služby gastronomie a cestovního ruchu.

Online magazíny, průvodce a komunitní projekty s vysokým potenciálem.

Odborné služby nabízené koncovým jednotlivcům, skupinám, nebo firmám.

Rychloobrátkové zboží s vysokou mírou konkurence.

Nabídka a prodej produktů vlastní výroby.

Prodej vybavení do domácnosti a na zahradu.

Prodej produktů cílených na děti a rodiče z oblasti zábavy a podpory zdraví.

Prodej originálního oblečení, šperků a stylových doplňků.

RIVESTI s.r.o.

Majitelé společnosti RIVESTI s.r.o. z Olomouce se na mě obrátili s tím, že potřebují vylepšit web, marketing a osamostatnit se při vytváření obsahu, který demonstruje jejich práci a pomáhá zákazníkům dělat lepší a informované rozhodnutí při výběru dlažby, bazénu, koupelny, terasy a designu interiéru od A do Z.
„Spolupráce s Filipem nás poslala správným směrem. Předčila naše očekávání. A jestli Filipa doporučit dál? Určitě! Pokud se chcete posunout, běžte do toho!“

V jaké jsme byli situaci

Filipa jsme již před lety sledovali na YouTube v rámci marketingové show „Zeptej se Filipa“. Již tehdy nás svou produkcí a znalostmi zaujal a inspiroval. V době, kdy jsme dokončili náš nový web (rok 2022), přišel moment, kdy jsme potřebovali pomoci. Bylo potřeba nastavit ucelenou marketingovou strategii a posunout firmu dál. Svým stylem práce a zapálením, nám byl Filip blízký. Cena mentoringu byla pro nás přijatelná a tak jsme se rozhodli Filipa oslovit.

Začátek spolupráce

Nastavený proces mentoringu nám vyhovoval. Na startu nás Filip poznal a analyzoval. Důležitá pro nás byla pravidelnost konzultací a držení se nastaveného plánu. Líbilo se nám, že během mentoringu vzešlo od všech spousta myšlenek a nápadů, které se rozvíjely a posouvali nás dál. Filip nám dodal také odvahu, nebát se, vzít do ruky mobil a začít točit videa.

Největší přínosy

Po absolvování mentoringu jsme identifikovali své silné i slabé stránky. Naučili jsme se efektivitě a smysluplně rozdělovat práci v rámci týmu, změnili přístup k sociálním sítím, k tvorbě videí na YouTube, naučili se pracovat s grafikou a dalšími aplikacemi.

Doporučení

Spolupráce s Filipem nás poslala správným směrem. Předčila naše očekávání. Důležitou roli hrálo i naše samotné odhodlání učit se novým věcem. Jsme za tuto zkušenost moc rádi. A jestli Filipa doporučit dál? Určitě! Pokud se chcete posunout, běžte do toho!
blank

Zdravý úklid s.r.o.

Michalův neotřelý přístup mě zaujal – uklízení pomocí správné a účinné chemie a individuální přístup ke každému zákazníkovi. Tento individuální přístup mohl firmě při správné marketingové komunikaci umožnit vyniknout na silně saturovaném trhu úklidových firem, kde navíc panovala značná cenová válka.
„Filip Novák je kreativní člověk a jeho dovednosti a znalosti v oblasti marketingu a obchodu jsou velmi mnohostranné. Během mentoringu naše nově založená firma akcelerovala na obrat 4 mil. Kč a ve finále jsme ji úspěšně prodali se ziskem.“
blank

V jaké jsme byli situaci

První poptávka a setkání se odehrávalo z iniciativy Filipa. Filip potřeboval projektově řídit časově náročnou zakázku a s požadavkem spolupráce se nejprve obrátil on na mě. Díky mé pomoci jsme projekt dovedli do úspěšného konce. Filip je kreativní a velice odpovědný člověk a spolupráce s ním byla vynikající. Tím došlo k našemu prvnímu kontaktu.

Začátek spolupráce

Lokalita byla naším prvním dilematem – nevěděli jsme, kde je pro nás nejlepší začít s úklidovou firmou. Naštěstí nám Filip pomohl s rozborováním PPC a určením nákladů na reklamu. Díky jeho pomoci jsme se rozhodli změnit působnost z Prahy na Brno, protože náklady na PPC, pracovní sílu a dobu od realizace do uhrazení zakázky v Praze přesahovaly naši rozpočtovou hranici. Protože jsme si mohli dovolit maximální flexibilitu u nově založené firmy, vnímám tento krok za zcela klíčový pro další rozvoj, který brzy následoval.

Největší přínosy

Po změně lokality jsme se soustředili na kompletní marketingovou strategii. Díky Filipově pomoci jsme během jediného dne vybrali název společnosti – Zdravý úklid s.r.o. – a vytvořili jsme logo za pouhých 100 Kč s pomocí externích pracovníků. Společně s Filipem jsme psali texty a připravovali obsah pro kompletní webovou stránku na platformě WordPress. Filip následně doporučil zaregistroval všechny související sociální sítě a správně nám nastavil základ pro Facebook, Pinterest, Twitter, Instagram a další. Dále nám doporučil oblasti, kde můžeme publikovat články, a spustili jsme PPC reklamu. Díky jasně stanovenému postupu prací se nám podařilo během tří let zvyšovat obraty a dosáhnout částky 2,5 až 4 miliony korun. Kromě toho jsme rozšířili tým o 14 interních zaměstnanců specializujících se na úklid. V závěru jsme firmu úspěšně prodali se ziskem.

Doporučení

Osobně musím říct, že Filip Novák je velmi kreativní jedinec, který dokáže chápat širší souvislosti v podnikání. Jeho schopnosti a dovednosti v oblasti marketingu jsou překvapivě rozmanité. Co je ale nejlepší, je to, že pokud potřebujete vytvořit webovou stránku, PPC, branding nebo video, nemusíte hledat externí odborníky nebo agentury. S Filipem můžete toto vše vytvořit sami a to ve velmi vysoké kvalitě. Naše webová stránka se během jednoho roku dostala na přední pozice v organických výsledcích vyhledávání a to nejen jednou, ale dokonce obsadila čtyři pozice na první stránce. Díky tomu jsme byli schopni vypnout PPC během jednoho roku a ušetřit tak mezi 60 až 140 tisíci korun za reklamu.
blank

Rare Places - Ondřej Filgas

Ondra mě oslovil s požadavkem systematizace marketingových aktivit, asistence při postavení byznys modelu a vytvoření rutin pro oslovování významných sponzorů a influencerů v odvětví. Bylo potřeba ze všech nápadů, které Ondra měl, vybrat ty, které dávají nejvíce smysl pro dosažení cílů, které jsme pro naše první 3 měsíce mentoringu zvolili. Ondra do projektu Rare Places investuje všechen svůj volný čas i finance a jeho hlavním cílem je zpřístupnit krásné architektonické stavby a místa české republiky tak, aby si je užila odborná a stejně tak i neodborná veřejnost. S Ondrou jsme podrobně rozebrali komerční potenciál služeb, které by definovaly jeden srozumitelný obchodní model. Tato část byla zcela klíčová pro pozdější významné spolupráce, strategické partnery, nebo oslovení generálního sponzora. Vytvořili jsme proces pro oslovení nových partnerů a nastavili měřitelný a udržitelný publikační plán v obsahové strategii. Během spolupráce vzniklo velké množství tabulek a rozborů, které v budoucnu zachrání projekt od vyklouznutí do slepých uliček. Udělalo mi velkou radost, že se v průběhu spolupráce Ondra dostal do emagazínu FORBES, kde s ním vyšel rozhovor, začal samostatně jednat s významnými partnery pro svůj projekt, získal první zakázku a další je v jednání a vyhrál 2. místo na mezinárodním veletrhu cestovního ruchu.
„Vynaložené finance do mentoringu s Filipem se zhodnotily v krátkém časovém horizontu optimalizací našich interních procesů.“
blank

V jaké jsme byli situaci

Požádali jsme Filipa o pomoc s marketingovou a vývojovou stránkou projektu Rare Places. Ještě před oslovením jsme měli v plánu představit naši novou knihu Rare Places, ale po dlouhých hodinách rozmýšlení jsme se rozhodli využít tehdejší budget a energii pro vývoj projektu samotného (jak po marketingové stránce, lepší monetizaci projektu a obohacení sociálních sítí zajímavými spoluprácemi, apod). Potřebovali jsme vše projít s někým, kdo má zkušenosti, větší přehled a dokáže nám poradit co nejvýhodnější strategii, která přinese co nejdříve ovoce. Vyvede nás ze slepých uliček a doporučí investovat na místa, která projektu pomůžou k jeho expanzi a budoucímu úspěchu.

Začátek spolupráce

Líbilo se mi, že od začátku spolupráce mělo vše systém, vše důležité se zapisovalo do sdílených Google tabulek, které hodně usnadňovaly orientaci ve fázích projektu a jednotlivých úkolech. Filip každý krok trpělivě vysvětloval a demonstroval na mnoha ukázkách z praxe. Každá schůzka se nahrávala, takže jsme si mohli záznamy z jakéhokoli mentoringu pouštět kdykoli. Pomohlo nám také, že z každé konzultace vzešlo mnoho nápadů na vylepšení, ze kterých se rovnou dělaly úkoly s termínem splnění, takže se vše posouvalo neskutečnou rychlostí kupředu. Naučili jsme se samostatně provádět analýzu klíčových slov, průzkum trhu, oslovovat nové partnery, psát e-maily, ve kterých nebylo zbytečných vět a s tím vším nám Filip během celé spolupráce hodně pomáhal. Kromě mentoringu jsme mnoho věcí s Filipem vyřešili i přes e-maily a to mohu říct, že se nejednalo o žádné strohé odpovědi. Filip se našim tématům a dotazům naplno věnoval a e-mailová komunikace byla rychlá a orientovaná na náš růst a úspěšnost projektu.

Největší přínosy

Největším přínosem bylo vytvoření několika marketingových procesů, které jsme si vzali za své a i dnes je nadále rozvíjíme. Definovali jsme hlavní službu, vytvořili retenční strategii, zjednodušili obchodní proces a oslovovali nové strategické partnery. Dokázali jsme dát projektu komerční smysl, vytvořila se první prezentace produktů, mediální balíčky a videoprodukce. Sepsala se smlouva s hlavními jednateli o distribuci podílu ve společnosti. Plánoval se kalendář obsahu. Aplikoval se proces pro akvizici nových zakázek. Začalo se naplno využívat potenciálu sociálních sítí. Dostali jsme se do časopisu FORBES, vyhráli jsme ocenění na mezinárodním veletrhu cestovního ruchu a díky komunitě, kterou jsme tvořili jsme na HitHitu vybrali 234 045 Kč na naši novou knihu Rare Places Bedekr. Vynaložené finance do mentoringu s Filipem nám pomohly se v krátkém časovém horizontu pohnout kupředu a optimalizovat naše interní procesy.

Doporučení

Spolupracovat s Filipem se vyplatí těm, kteří potřebují dát svému podnikání systém a udělat změny tam, kde jsou nejvíc potřeba. Tak, aby vše fungovalo. My, jako mladý startup jsme od Filipa vytěžili velké know-how i nad rámec toho, co jsme od spolupráce očekávali a proto každému doporučuji využít Filipa dokud to jde. Díky systematizaci a automatizaci marketingového a obchodního procesu jsme se přestali fixovat na provádění časově náročných rutinních činností, ale získali čas, ve kterém se soustředíme na další růst.