Reference
»
Reference

Nejčastěji mentoruji

Zdravá výživa, doplňky stravy, služby gastronomie a cestovního ruchu.

Online magazíny, průvodce a komunitní projekty s vysokým potenciálem.

Odborné služby nabízené koncovým jednotlivcům, skupinám, nebo firmám.

Rychloobrátkové zboží s vysokou mírou konkurence.

Nabídka a prodej produktů vlastní výroby.

Prodej vybavení do domácnosti a na zahradu.

Prodej produktů cílených na děti a rodiče z oblasti zábavy a podpory zdraví.

Prodej originálního oblečení, šperků a stylových doplňků.

Rare Places - Ondřej Filgas

Ondra mě oslovil s požadavkem systematizace marketingových aktivit, asistence při postavení byznys modelu a vytvoření rutin pro oslovování významných sponzorů a influencerů v odvětví. Bylo potřeba ze všech nápadů, které Ondra měl, vybrat ty, které dávají nejvíce smysl pro dosažení cílů, které jsme pro naše první 3 měsíce mentoringu zvolili.

Ondra do projektu Rare Places investuje všechen svůj volný čas i finance a jeho hlavním cílem je zpřístupnit krásné architektonické stavby a místa české republiky tak, aby si je užila odborná a stejně tak i neodborná veřejnost.

S Ondrou jsme podrobně rozebrali komerční potenciál služeb, které by definovaly jeden srozumitelný obchodní model. Tato část byla zcela klíčová pro pozdější významné spolupráce, strategické partnery, nebo oslovení generálního sponzora.

Vytvořili jsme proces pro oslovení nových partnerů a nastavili měřitelný a udržitelný publikační plán v obsahové strategii. Během spolupráce vzniklo velké množství tabulek a rozborů, které v budoucnu zachrání projekt od vyklouznutí do slepých uliček.

Udělalo mi velkou radost, že se v průběhu spolupráce Ondra dostal do e-magazínu FORBES, kde s ním vyšel rozhovor, začal samostatně jednat s významnými partnery pro svůj projekt, získal první zakázku a další je v jednání a vyhrál 2. místo na mezinárodním veletrhu cestovního ruchu.